ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  
 
1. Για εργαζόμενους με λιγότερο από ένα χρόνο στον εργοδότη  
 
Μισθωτός ή Ημερομίσθιος;
 
 
 
ΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ/ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ/ΦΟΡΑ  
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
1η φορά  
2η φορά  
3η φορά  
4η φορά  
5η φορά  
ΣΥΝΟΛΟ    
 
Ημερήσια επιδότηση ΙΚΑ (€)      
         
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  
Από το ΙΚΑ Ημερομίσθια (€)  
1η φορά  
2η φορά  
3η φορά  
4η φορά  
5η φορά  
Σύνολο  
       
Από τον Εργοδότη Ημερομίσθια (€)  
1η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
2η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
3η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
4η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
5η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
Σύνολο   
 
2. Για εργαζόμενους με πάνω από ένα χρόνο στον εργοδότη  
 
Μισθωτός ή Ημερομίσθιος;
 
 
 
ΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ/ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ/ΦΟΡΑ  
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
1η φορά  
2η φορά  
3η φορά  
4η φορά  
5η φορά  
ΣΥΝΟΛΟ    
 
Ημερήσια επιδότηση ΙΚΑ (€)      
         
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  
Από το ΙΚΑ Ημερομίσθια (€)  
1η φορά  
2η φορά  
3η φορά  
4η φορά  
5η φορά  
Σύνολο  
       
Από τον Εργοδότη Ημερομίσθια (€)  
1η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
2η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
3η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
4η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
5η φορά  
και διαφορά από ΕΦΚΑ  
Σύνολο